Tonaliteten speglar företagets grundvärderingar, vad vi står för och hur vi uttrycker oss. Den hjälper ditt företag att sticka ut bland konkurrenterna och skapa förtroende hos era kunder.

 

Tonaliteten gör ditt varumärke unikt. Det är varumärkets personlighet och röst, hur du formulerar dig och vilka ord du väljer. Det är också en del av företagets identitet och och kultur – helt enkelt hur vi uppfattas bland människor. Det gör det unikt så att det sticker ut på marknaden och ökar chanserna att stå emot den ofta tuffa konkurrens på marknaden.

Skapar förtroende och tillit

Eftersom tonaliteten bygger på just era värderingar är det såklart viktigt att ni delar dem med era målgrupper. Målet är ju att de ska gilla er och allra helst rekommendera er vidare. Är du konsekvent i kommunikationen kommer dina kunder att känna igen sig, vilket skapar förtroende, tillit och trygghet. Det gäller även internt, man vet vad man står för och hur man ska uttrycka sig.

Stärker kundrelationer

Med en väl utarbetad tonalitet som löper som en röd tråd genom all kommunikation ökar chanserna att stärka befintliga kundrelationer och lättare vinna nya. Det minskar även risken att tappa värdefulla kunder på vägen. Detta gäller i synnerhet under perioder av kris eller lågkonjunktur då det är viktigare än någonsin att kommunicera löpande med omvärlden.

Vill du ha hjälp med att ta fram en tonalitet för just ditt företag? Läs mer i guiden om vad som ingår, tillvägagångssätt och vilket mervärde det ger för ert företag.

Läs Tonalitetsguiden här

Maila mig gärna så berättar jag mer.