Idag finns mer än 5 miljarder mobilanvändare. Då Google rankar hur länge besökare stannar på din sida blir det allt viktigare med innehåll som engagerar. Här kommer några tips.

Mål och syfte med ditt innehåll

Börja med att sätta upp mål och syfte för innehållet på din webb. Varför producerar jag texten, till vem och vad vill jag uppnå? När du tagit fram din text, utvärdera och se till att den verkligen är i linje med vad du tänkt.

Vem skriver du för?

Utgå från din målgrupp – det är dem du skriver för. Anpassa tonen och kunskapsnivån efter dina besökare. Några frågor att ställa sig:

  • Vad söker min målgrupp efter för information?
  • Vilka utmaningar har dem?
  • Vilka lösningar kan jag erbjuda?
  • Vad vill jag att mina besökare ska känna och göra?
Relevant och tydligt innehåll

Det ska vara tydligt för läsaren vad texten handlar om. Undvik luddiga formuleringar och håll dig till ämnet. Ha med branschuttryck, men förklara dem gärna med exempelvis en faktaruta. Ha ett utifrån och in-perspektiv och var noga med att locka läsaren till att vilja veta mer istället för att försöka sälja.

God struktur

Enligt en studie av Nielsen skummar läsare texter för att snabbt få en överblick av vad sidan handlar om. Lägg extra tid på att formulera huvudrubriken. Genom den och underrubrikerna får dina besökare enkelt svar på sina frågor.

En bra tumregel är en tanke per mening och ett tema per stycke. Även om några stycken kanske bara blir ett par meningar långa så ökar det ändå läsbarheten.

Blanda element

Varva gärna texten med bilder, video, ljudfiler och infografer då det ökar uppmärksamheten. Andra tips är att jobba med faktarutor, punktlistor och bildtexter.

Var noga med dina källor

Länka hellre till andras sidor istället för att kopiera innehållet, men var noga med att ange källan. Se också till att innehållet du länkar till inte är för gammalt. Hänvisar du till en trendrapport eller en studie, dubbelkolla att den fortfarande är aktuell.

Läs mer i min artikel om källgranskning här

Skriv en gång – korrläs två

Gå igenom din text en extra gång, du kommer att bli förvånad över hur många stavfel och extra mellanslag du hittar. En text som inte är välskriven ger ett mindre trovärdigt intryck, vilket är synd när du kommit så långt i processen.