Strategisk kommunikation

Utan kompassriktning för kommunikationen står sig ditt innehåll slätt.

Genom att planera kommunikationen blir du mer effektiv och ökar sannolikheten att nå dina mål. Med en väl genomtänkt kommunikationsplattform får ert företag en gemensam grund att stå på och verktyg som hjälper er att gå åt samma håll. En tydlig varumärkesstrategi ger en enhetlig bild av företaget laddad med positiva associationer och värderingar.

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattformen är en strategisk plan som avgör hur väl ditt företag lyckas med er kommunikation, både internt och externt. Det ger dig en tydlig kompass som visar vägen från start till mål.

Genom att definiera mål och syfte hjälper SW Communication ditt företag att ta fram en handlingsplan för just era aktiviteter. Med budskap, innehåll och en tonalitet som sticker ut – oavsett kanal och målgrupp.

Vi hjälper er genom arbete med:

  • Kommunikationstrategi
  • Kommunikationsplan
  • Mål och syfte
  • Målgrupp och kanaler
  • Tonalitet
varumarkesstrategi-varumarkesplattform

Varumärkesplattform

Ett varumärke är laddat med associationer, förväntningar och värderingar. Ett starkt varumärke skapar förtroende och lockar till sig både kunder, leverantörer och duktiga medarbetare.

Profilen – hur företaget vill att varumärket ska uppfattas, identiteten – företagets egen uppfattning om varumärket och imagen – hur företaget verkligen uppfattas, behöver alla samspela.

Här är det viktigt att även få med medarbetarna på spåret – de är era viktigaste ambassadörer.

SW Communication hjälper ditt företag att formulera er vision, affärsidé, varumärkeslöfte och position. Därefter identifierar vi mål med kommunikationen som driver er affär och får ert varumärke att sticka ut.