Strategisk kommunikation

Med en tydlig kompassriktning ökar effekten och genomslaget

Genom att planera kommunikationen blir du mer effektiv och ökar chanserna att nå dina mål. Med en väl genomtänkt strategi får ert företag en gemensam grund att stå på som hjälper er att gå åt samma håll. En tydlig varumärkesstrategi ger en enhetlig bild av företaget laddad med positiva associationer och värderingar.

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsplattformen är en strategisk plan som avgör hur väl ditt företag lyckas med er kommunikation, både internt och externt. Det ger dig en tydlig kompass som visar vägen från start till mål.

Genom att definiera mål och syfte hjälper SW Communication ditt företag att ta fram en handlingsplan för just era aktiviteter. Med budskap, innehåll och en tonalitet som sticker ut – oavsett kanal och målgrupp.

Vi hjälper er med:

  • Kommunikationstrategi
  • Kommunikationsplan
  • Mål och syfte
  • Målgrupp och kanaler
  • Tonalitet
varumarkesstrategi-varumarkesplattform

Varumärkesstrategi

Ett varumärke är laddat med associationer, förväntningar och värderingar. Ett starkt varumärke skapar förtroende och lockar till sig både kunder, leverantörer och duktiga medarbetare.

Profilen – hur företaget vill att varumärket ska uppfattas Identiteten – företagets egen uppfattning om varumärket och Imagen – hur företaget verkligen uppfattas behöver alla samspela.

Här är det viktigt att även få med medarbetarna på spåret – de är era viktigaste ambassadörer.

SW Communication hjälper ditt företag att formulera er vision, affärsidé, varumärkeslöfte och position. Därefter identifierar vi mål med kommunikationen som driver er affär och får ert varumärke att sticka ut.