Företag som snabbt ställer om och hittar nya vägar är de som klarar sig bäst genom kriser. De som är mest förändringsbenägna och hittar nya sätt att anpassa sig till den nya situationen. Här är 5 steg du behöver börja med.

1) Se över dina målgrupper

Utvärdera och kartlägg dina målgrupper. Ställ dig frågan om ni springer på rätt kunder. Eller behöver ni hitta nya?

2) Vrid om dina erbjudanden

Hur löser du dina kunders problem just nu? Hur kan jag bidra på ett nytt sätt? Här gäller det att vara snabb, annars finns en risk att ni blir omsprungna.

3) Tänk i nya banor

Innovationer skapas under faser av utveckling. Nu är det dags att fundera hur du kan tänka nytt. Kan du skapa nya erbjudande tillsammans med andra? Passa på att utmana dig själv och lära dig nya saker?

4) Håll uppe produktiviteten

För att vara effektiv behöver du fokusera på det som ger dig energi. Se till att planera din tid, höj blicken och sätt upp långsiktiga mål.

5) Social selling

Se till att kommuncera löpande med dina målgrupper, det är helt avgörande för relationen med dina kunder och för att de fortfarande ska ha förtroende för dig när det vänder. Tänk att varje kontakt eller inlägg ska addera värde! Prova dig fram och se vilka kanaler som fungerar bäst.

Vill du veta mer om hur jag kan fylla era kanaler med innehåll?

Maila mig gärna så berättar jag mer.