Med små medel går det att få ny spinn på ditt företags bästa storys. Och på så sätt fylla dina kanaler på ett snabbt och enkelt sätt. Här får du smarta tips på hur du kan återanvända ditt innehåll.

I kristider när många skär ned på sina marknadsbudgetar är det vanligt att man ställer sig frågan ”Hur kan vi jobba mer kostnadseffektivt och fortfarande få bra genomslag?” Ditt företag sitter säkert redan nu på en guldgruva av innehåll som lätt och enkelt kan stöpas om och få nytt liv.

Börja med planen

På samma sätt som vid all kommunikation är det viktigt att göra en genomarbetad plan. Utgå från vilka utmaningar som kunden tampas med nu. Och kom ihåg att allt innehåll du skapar ska addera värde och tydligt visa hur du kan hjälpa dina kunder. Det kommer att öka trovärdigheten och chansen att du når fram.

Kom ihåg att allt innehåll ska addera värde och tydligt visa hur du kan hjälpa dina kunder.

Ny vinkel på storyn

Var kreativ och se hur du kan hitta en ny vinkel på ditt innehåll. Ett projekt, en lansering, ett förhållningssätt kan lätt belysas från flera olika håll. Tänk hur frågeställningar som löper på tvären i företaget kan passa in i en story, exempelvis ert arbete med hållbarhet eller kvalitetssäkring. Här kan du på ett enkelt och snabbt sätt få ökat nyhetsvärde i dina texter.

Låt dina producenter; frilansare, egna medarbetare eller externa byråer ta fram flera varianter på samma innehåll redan från start. På så sätt blir det mer kostnadseffektivt samtidigt som du sparar tid.

Bearbetning av befintligt innehåll

Att lägga till en intervju, länka till en extern expert, inkludera fakta från en ny studie eller skriva om en ny produkt eller tjänst är ett annat sätt att förnya eller plussa på en story. Passa på att lyfta fram den kompetens ni redan har i företaget genom att citera en medarbetare. En post på LinkedIn kan publiceras igen med ny bild och omskriven pufftext.

Dela upp en story i flera mindre. Ofta består en artikel av flera intressanta ämnen som är värda att stå på egna ben. Utgå från och utveckla dem som bas till nytt innehåll.

Gör du video, gå igenom material du spelat in tidigare och skapa en ny video av ”spillmaterialet”. Eller om du exempelvis har intervjuat framgångsrika entreprenörer kan du göra en film om jobbet före, under och efter, eller dela dina tips och råd om själva produktionen.

Nytt format ger nytt liv

Skapa nya format av det innehåll ni redan har. En faktaruta kan göras om till en infograf, en punktlista till en kort video och en längre artikel till en guide eller varför inte en podcast? En artikel kan lyftas fram i en video eller göras om till mindre notiser. Här är det bara att låta kreativiteten flöda.
Använd innehållet mer frekvent

Se till att optimera innehållet så mycket det går genom att publicera det oftare. Om du tycker att ditt innehåll förtjänar det, publicera det fler gånger med tänket ”en gång är ingen gång”.
Publicera i flera kanaler

För större spridning är det en idé att publicera det flera kanaler. Det stärker genomslaget och ökar chansen att fler läser. Givetvis behöver du anpassa innehållet till kanalen, men det är fortfarande mer tidseffektivt än att skapa helt nytt.

Se över avtal med dina producenter

Gå igenom dina avtal med leverantörer och utvärdera dem på nytt. Är nyttan lika stor som tidigare eller har dina behov förändrats? Kanske kändes det relevant att lägga ut jobbet på en viss byrå eller en frilans där och då, men läget kan vara ett annat idag.

Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa ditt företag att tweaka eller skapa nya vinklar av era bästa storys?

Maila mig mig gärna så berättar jag mer.